Trang trí giáng sinh bọt bông cho nhãn hàng NIVEA

Dự án cho nhãn hàng NIVEA, trang trí quảng cáo bọt bông chuẩn bị cho mùa giáng sinh đến gần.

Ngày đăng: 28-11-2019

335 lượt xem

Dự án cho nhãn hàng NIVEA, trang trí quảng cáo bọt bông chuẩn bị cho mùa giáng sinh đến gần.

trang trí NIVEA

trang trí NIVEA