Quầy bán hàng nhựa di động CO.OPMART

Quầy bán hàng di động làm bằng nhựa dùng chạy chương trình bán hàng cho siêu thị Co.opmart rất tiện lợi. Chạy xong chương trình có thể tháo ráp cất đi, có thể sử dụng cho đợt chương trình kế tiếp.

Ngày đăng: 22-05-2019

230 lượt xem

Quầy bán hàng di động làm bằng nhựa dùng chạy chương trình bán hàng cho siêu thị Co.opmart rất tiện lợi.
Chạy xong chương trình có thể tháo ráp cất đi, có thể sử dụng cho đợt chương trình kế tiếp.
 
quầy bán hàng nhựa di động
 
quầy bán hàng nhựa di động